Serwis maszyn pralniczych

serwis urzadzen pralniczychProfesjonalny serwis maszyn pralniczych - prawidłowy zakres usług

Jednym z elementów odgrywających istotną rolę w pralni przemysłowej jest profesjonalny serwis maszyn pralniczych. Wbrew pozorom praca fachowego serwisu nie ogranicza się tylko do wykonywania napraw w wypadku awarii urządzeń. Doświadczony serwis maszyn pralniczych powinien być bowiem wsparciem w bieżącym prowadzeniu pralni, pomagając utrzymać w niej ciągłość pracy oraz wysoką jakość świadczonych usług m.in. poprzez wsparcie w doborze urządzeń, czuwanie nad ich stanem technicznym, pomoc w optymalnym dozowaniu środków piorących i wielu innych kwestiach.

Naprawy i przeglądy techniczne

Oczywista jest konstatacja, że urządzenia pralnicze posiadają gwarancje producenta. W wypadku urządzeń IMESA standardowo wynosi ona 24 miesiące, choć urządzenia te pozostają sprawne jeszcze długo po jej upływie. Częstokroć jednak pralnie wyposażane są urządzenia różnych producentów. Często również urządzenia pralnicze znajdujące się na wyposażeniu pralni pochodzą z różnych lat. Ponieważ proces „od przyjęcia do wydania prania klientowi” składa się z wielu etapów, awaria jednego urządzenia sparaliżować może cały cykl i powodować przestoje. Warto zatem dbać o to, aby wszystkie urządzenia pralnicze były w dobrym stanie technicznym, a taki stan zapewnić mogą wyłącznie doświadczeni fachowcy. Nie chodzi przy tym jedynie o wiedzę teoretyczną dotyczącą budowy urządzeń, ale przede wszystkim o doświadczenie w naprawach profesjonalnych maszyn pralniczych. W ich wypadku samo prawidłowe zdiagnozowanie usterki i jej przyczyn bywa niejednokrotnie trudne, a przecież od właściwej diagnozy zależą koszt naprawy oraz szybkość jej wykonania.

 

Pamiętać należy również, że przemysłowy sprzęt pralniczy posiada elementy ulegające zwykłemu zużyciu. Dotyczy to przede wszystkim amortyzatorów, uszczelnień itp. Tak samo jak w samochodzie, stan tych elementów należy kontrolować oraz wymieniać je od czasu do czasu, aby uniknąć poważniejszych awarii. Czuwanie nad tą kwestia jest właśnie rolą odpowiedzialnego serwisu dokonującego okresowych przeglądów technicznych.

Optymalny wybór urządzeń pralniczych

Jak wzmiankowano jednak na wstępie, serwis maszyn pralniczych ma do odegrania również dodatkowe role. Profesjonalny serwis jest bowiem pomocny w należytym zorganizowaniu całej pralni. Chodzi tu o pomoc w wyborze urządzeń, a także o ułożenie odpowiednich programów prania dostosowanych do potrzeb konkretnej działalności. Urządzenia pralnicze powinny się uzupełniać, aby zapewnić harmonię i porządek w działaniu firmy. W związku z tym ich dobór winien uwzględniać potrzeby konkretnej pralni, same zaś urządzenia powinny być ze sobą komplementarne m.in. w zakresie wielkości wsadu i szybkości wykonywania poszczególnych programów prania oraz suszenia. Z pralkami przemysłowymi oraz suszarkami bębnowymi skorelowany musi zostać również rodzaj magla i jego szerokość. W artykułach dostępnych na naszej stronie wyjaśnialiśmy podstawowe różnice pomiędzy maglami nieckowymi i pasowymi. Profesjonalny serwis maszyn pralniczych dobierając odpowiedni magiel kieruje się m.in. wskazanymi tam zasadami działania tych urządzeń prasujących.

 

Aby zatem zaplanować, osiągnąć i utrzymać wysoki standard pracy w pralni, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Zaniechania poczynione na etapie organizacyjnym nieuchronnie bowiem zemszczą się w przyszłości.

 

Zapobieżenie błędnym decyzjom organizacyjnym oraz poprawa wydajności pracy są więc jednym z zadań profesjonalnego serwisu. Na marginesie wspomnieć wypada, iż fachowy serwis maszyn pralniczych może także zaprogramować i dostosować do indywidualnych potrzeb pracę dozowników detergentów, określając przy tym optymalną ilość, w jakiej te środki piorące powinny być dozowane do urządzeń. Wszystkie wymienione wyżej czynności ostatecznie powinny doprowadzić zatem do podniesienia wydajności pralni, poprawy jakości świadczonych przez nią usług oraz redukcji kosztów pracy.

Podsumowanie

Jak staraliśmy się wskazać powyżej, praca profesjonalnego serwisu nie ogranicza się wyłącznie do napraw albowiem polega ona również na udzielaniu wskazówek projektowych, doborze urządzeń, szkoleniu personelu oraz ogólnej optymalizacji działania pralni, której celem jest podniesienie wydajności oraz redukcja kosztów.

4laundry posiada własny, profesjonalny serwis maszyn pralniczych oraz pełen dostęp do części zamiennych stosowanych w oferowanych przez nas urządzeniach. Naszym nieocenionym atutem jest również stała współpraca z firmą PROF-SERVICE, będącą uznanym, ogólnopolskim serwisem wszystkich europejskich i amerykańskich urządzeń pralniczych.