Prasowanie maglem pasowym

jak prasować maglem pasowymZ uwagi na fakt, że nasz poprzedni artykuł omawiał sposoby prawidłowego użytkowania magli nieckowych. Przyszedł czas, aby poświęcić więcej uwagi maglom pasowym, a konkretnie  metodom optymalnego wykorzystania ich potencjału.

 

Wilgotność prania:

Przewaga magli pasowych nad maglami nieckowymi polega na tym, że pranie maglowane w maglu pasowym nie wymaga wcześniejszego podsuszania w suszarce pralniczej. Tym samym zdecydowanie większe środki finansowe wydane na zakup magla pasowego zwracają się nam w postaci oszczędności na opłatach za prąd lub gaz zużywany do wysuszenia prania w suszarce. Ponadto, dzięki możliwości wyprasowania większej ilości bielizny w tym samym lub krótszym nawet czasie, zwiększa się również wydajność naszej pralni

Magle pasowe  posiadają zatem dwie funkcje tj. suszenia i jednoczesnego prasowania. Pamiętać należy jednak, że ich tolerancja na mokre pranie nie jest nieograniczona. Innymi słowy, aby móc cieszyć się funkcjonalnością magla pasowego pranie przygotowane do maglowania nie powinno być wilgotne w stopniu większym niż 50%. Rezultat taki uzyskać możemy właściwie wyłącznie wtedy, gdy do prania, a konkretniej odwirowania, wykorzystamy profesjonalną, wysokoobrotową pralkę przemysłową. Nie jest to bynajmniej warunek niemożliwy do spełnienia albowiem zdecydowana większość pralek przemysłowych dostępnych na rynku posiada wysokie obroty wirowania oraz wysoki współczynnik G w tzw. standardzie. Jeżeli zatem posiadasz profesjonalną pralkę przemysłową, to istnieje duża szansa, że ma ona wysoki współczynnik G oraz wiruje dostatecznie szybko, abyś mógł cieszyć się potencjałem swojego magla pasowego.

Sposób podawania bielizny:

W wypadku wszystkich rodzajów magli należy pamiętać, iż nie służą one do zaprasowywania lub robienia kantów. Z tego powodu występującą niekiedy praktykę składania prześcieradeł i poszew „na dwa” lub „na cztery” uznać należy, za całkowicie nieprawidłową. Jeżeli chcemy, aby pranie posiadało kanty, powinniśmy wykonać je żelazkiem. Żaden magiel nie jest przystosowany do prasowania tkanin o grubości kilkudziesięciu milimetrów, a właśnie taki efekt daje kilkukrotne ich składanie. Tego rodzaju postępowanie w dłuższej perspektywie przyczynia się wyłącznie do pogorszenia pracy urządzenia, dlatego należy go zaniechać.

Użytkując każdy magiel należy również pamiętać, aby pranie maglować w sposób równomierny. Nie jest prawidłowe nieustanne podawanie bielizny wyłącznie po jednej stronie magla. Tym sposobem urządzenie nie nagrzewa się równomiernie, co ma wpływ na jakość prasowania. Pranie podajemy zatem na przemian lub równocześnie z lewej i prawej strony.

Wyłączanie urządzenia:

Nagłe wyłączenie pracującego urządzenia może spowodować taki sam efekt, jaki uzyska się pozostawiając płytę nagrzanego żelazka na prasowanej koszuli. Dojść zatem może do zniszczenia prasowanej bielizny, a w wypadku wysokiej temperatury również pasów magla. Z tego powodu kończąc pracę należy przełączyć magiel w tryb chłodzenia. Tryb ten powoduje, że grzałki są wyłączane ale urządzenia nadal pracuje, aż osiągnie temperaturę niższą niż 80 stopni Celsjusza. Wtedy to przejdzie ono w stan uśpienia. Jeżeli podczas schładzania będziemy chcieli rozpocząć ponownie pracę, wystarczające będzie ponowne naciśnięcie przycisku chłodzenia. Spowoduje ono uruchomienie grzałek i znów będzie można maglować.