Pralnia – Przepisy Prawne i Wymagania BHP

Prawo w pralniW obecnych czasach prowadzenie niemal każdego rodzaju działalności odbywać musi się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Nie inaczej jest również w odniesieniu do pralni przemysłowych. Także ich funkcjonowanie regulują specjalne, branżowe normy prawne, które określają takie kwestie, jak ilość i układ pomieszczeń, wykończenie ścian, podłóg itp. W niniejszym wpisie nie będziemy odnosić się do przepisów regulujących działalność pralni szpitalnych albowiem poświecimy im osobny artykuł. Przedmiotem naszych rozważań będą zatem wyłącznie przemysłowe pralnie komercyjne i odnoszące się do nich wymagania prawne.

 

Transport, przyjmowanie i wydawanie odzieży:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, w każdej pralni należy wyodrębnić osobne pomieszczenia ze stanowiskami do przyjmowania odzieży brudnej oraz stanowiskami do jej wydawania.

Istnieje jednak wiele pralni, które przy pomocy własnych środków transportu samodzielnie organizują odbiór odzieży oraz jej dostawę po wypraniu. W takim wypadku odzież przeznaczoną do prania należy przewozić w taki sposób, aby wyeliminować bezpośredni kontakt z nią osób zatrudnionych przy transporcie. Oznacza to zatem konieczność stosowania albo zamykanych worków albo specjalnych pojemników przeznaczonych do przewozu. Podobne ograniczenia nie obowiązują w odniesieniu do transportu odzieży po jej wypraniu.

 

Transport odzieży wewnątrz pralni:

Odzież brudna, która dopiero zostanie wyprana, nie może być po wypakowaniu wewnątrz pralni przenoszona ręcznie do pralek. W celu jej transportu z magazynu lub sortowni do miejsca gdzie zainstalowano urządzenia pralnicze, konieczne jest używanie wózków ręcznych lub mechanicznych. Natomiast po wypraniu, odzież mokrą w celu jej wysuszenia (np. suszarkach bębnowych) przewozić należy w sposób zapobiegający zalewaniu podłóg. Przepis ten ma na celu ograniczenie możliwości potknięcia pracowników pralni lub jej klientów na mokrej posadzce.

 

Pomieszczenia w pralni – wymagania ogólne:

Jak wskazano powyżej, w pralni konieczne jest zorganizowanie wyodrębnionego pomieszczenia do przyjmowania i wydawania prania. Nie jest to jednak jedyny wymóg dotyczący pomieszczeń. Przepisy regulują również kwestie wykończenia ścian. Otóż w tych pomieszczeniach, w których panuje duża wilgotność (a zatem w pomieszczeniach gdzie zamontowano pralki przemysłowe, suszarki bębnowe, magle i stoły do prasowania) ściany powinny być pokryte do wysokości co najmniej 2,0 m materiałem nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie środków stosowanych do czyszczenia, usuwania plam, prania i farbowania. Ponadto podłogi we wszystkich pomieszczeniach pralni, które narażone są na działanie wody lub środków chemicznych, powinny być wykonane z materiałów odpornych na nasiąkanie. Dodatkowo w tych miejscach, które narażone są na rozlanie chemikaliów lub środków czyszczących należy wykonać ażurowe podesty.

Niezależnie od konieczności zabezpieczenia pracowników przed możliwością poślizgnięcia oraz pozostałymi skutkami nadmiernej wilgoci, przepisy prawa wymagają również zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP w pralniach:

Pomieszczenia pralni i farbiarni, niezależnie od miejscowych wyciągów zainstalowanych bezpośrednio przy urządzeniach lub maszynach pralniczych, powinny mieć zapewnioną wymianę powietrza w ciągu godziny co najmniej:

Rodzaj pomieszczenia Nawiew (ilość wymian/godz.) Nawiew (ilość wymian/godz.)

  1. pomieszczenia sortowni i magazynów odzieży brudnej oraz przeznaczone do płukania, odwirowania i farbowania odzieży 5 6,
  2. pomieszczenia służące do moczenia, odkażania oraz ręcznego prasowania odzieży 3 4,
  3. pomieszczenia przeznaczone do gotowania odzieży, prania ręcznego i mechanicznego oraz farbowania 6 7,
  4. pomieszczenia suszenia i mechanicznego prasowania odzieży (maglowania) 4 5,
  5. pomieszczenia sortowni i magazynów odzieży wypranej lub ufarbowanej 1 1.

Niezależnie od powyższego, w wypadku pralni świadczących swoje usługi dla zakładów przemysłowych należy zainstalować urządzenia do odpylania, degazacji i dezynfekcji odzieży roboczej i ochronnej.

 

Maszyny i urządzenia pralnicze oraz instalacje:

Istnieje tutaj jedna zasada, a mianowicie żaden element instalacji pralni jak również żadna maszyna pralnicza czy urządzenie, nie powinny nagrzewać się do temperatury przekraczającej 55 stopni Celsjusza. Chodzi rzecz jasna o te elementy, z którymi pracownik ma bezpośredni kontakt. Rzeczą oczywistą jest bowiem, że wyższą temperaturę ma choćby stopa żelazka jednak nie jest ona przeznaczona do bezpośredniego dotykania.

Jednocześnie maszyny i urządzenia pralnicze, które sterowane są za pomocą automatycznych programatorów powinny posiadać mechanizmy umożliwiające ręczny spust i otwarcie pokrywy w przypadku awarii.

 

Suszarnie:

W  tym miejscu pralni,  w którym zamontowane są suszarki bębnowe należy zadbać również o specjalne wieszaki do rozwieszania i przewożenia prania. Chodzi bowiem o to, aby transportowanie prania nie było zbyt uciążliwe dla zdrowia pracowników i nie powodowało nadmiernego obciążenia ich kręgosłupów. Z tego powodu suszarnie wyposażyć należy w specjalne wieszaki na kółkach. Jeżeli jednak wewnątrz pomieszczenia suszarni panuje temperatura wyższa niż 27 stopni Celsjusza, to czynność rozwieszania i zdejmowania prania odbywać musi się w innym, chłodniejszym pomieszczeniu.

 

Prasowanie i maglowanie:

W wypadku maglowania istotne jest zabezpieczenie pracowników przed przypadkowym wciągnięciem ich odzieży. Z tej przyczyny kupując magiel pralniczy należy zawsze wybierać taki model, który posiada odpowiednie zabezpieczenia umożliwiające awaryjne wyłączenie oraz zabezpieczające ręce i odzież pracownika. Rzecz jasna tego rodzaju wyposażenie posiadają wszystkie dostępne w naszej ofercie magle IMESA. Oprócz przycisku bezpieczeństwa montuje się w nich seryjnie tzw. shock panel. Jego działanie polega na tym, że w momencie, gdy ręka obsługującego urządzenie pracownika znajdzie się zbyt blisko walca - następuję wyłączenie magla.

Jeżeli zaś chodzi o prasowanie ręczne, to stanowiska do tego przeznaczone powinny być wyłożone specjalnymi materiałami zapobiegającymi możliwości wywołania pożaru w sytuacji upadku żelazka na podłogę.

 

Podsumowanie:

Powyższe omówienie wymagań prawnych, jakim sprostać musi pralnia przemysłowa ma siłą rzeczy nieco ogólny charakter. Kompleksowe przedstawienie całego aspektu prawnego prowadzenia działalności pralniczej nie jest możliwe z dwóch przyczyn: po pierwsze byłoby ono tak długie, że z pewnością nikt by go nie przeczytał, po drugie wiele wymogów zależy od konkretnego usytuowania urządzeń, sposobu wykończenia pralni, czy wreszcie typu używanych urządzeń pralniczych. Nawet jednak pobieżne spojrzenie na stronę prawną działalności pralniczej pozwala zauważyć, że już na etapie projektowania pralni uwzględnić należy wiele czynników. Nasza firma doradza osobom dopiero zamierzającym otworzyć własny biznes pralniczy. To właśnie ten moment często decyduje o tym, czy pralnia będzie spełniała wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Jeżeli zatem pragniecie Państwo mieć pewność, że podczas kontroli nie zostaniecie ukarani za coś, z czego nawet nie zdawaliście się sobie sprawy, możecie dać nam znać, a my służyć będziemy Wam odpowiednim wsparciem technicznym oraz prawniczym, ponieważ współpracujemy stale z Kancelarią prawną specjalizująca się w obsłudze firm z branży pralniczej i maszynowej.